Label Rouge

Label Rouge, som ofte efterlignes, men aldrig er det samme…, er et officielt logo, som garanterer produkternes uovertrufne kvalitet. Både med hensyn til smag og tekstur er Label Rouge fjerkræ og æg unikke. Hvordan har man opnået dette niveau? For alle produktionstrin gælder strenge produktionskrav, der er særligt krævende i forhold til dyrevelfærd.

LABEL ROUGE, DET BÆREDYGTIGE OPDRÆT

Opdrætterne af Label Rouge fjerkræ driver bæredygtigt landbrug. De benytter kun sundt og naturligt foder til deres dyr. Til fjerkræets pleje foretrækker de fytoterapi, æteriske olier, homøopati eller alle andre alternative produkter.

Læs mere her

LABEL ROUGE BETYDER OGSÅ…

VELFÆRD

De fritgående Label Rouge fjerkræ har året rundt dagligt adgang til store træbeplantede og skyggefulde arealer. Uanset race tilbringer de natten i en bygning med luger, hvor et maksimalt antal fjerkræ ikke må overskrides. Inde i bygningen er der halmstrøelse på gulvet og/eller riste, hvis opdrætteren har ænder.

EN KNOWHOW, ET ENGAGEMENT

Til daglig sørger opdrætterne af Label Rouge frilandsfjerkræ for deres dyr og sikrer sig, at de har et godt helbred. Disse kvinders og mænds engagement er mere end et simpelt løfte. Deres engagement viser sig ved, at de fastsatte produktionskrav overholdes. Det tjekkes ved både interne og eksterne kontrolbesøg (udført af en uafhængig certifikationsorganisme, som er godkendt af de franske myndigheder).