Bæredygtigt og ansvarligt frilandsopdræt

Med en fokuseret ansvarlig og bæredygtig tilgang er Label Rouge certificeret frilandsopdræt baseret på miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske fordele.

DE MILJØMÆSSIGE FORDELE

.

FRILAND ER LIG MED MERE BIODIVERSITET

Engene omkring hønsehusene er store udendørs græs- og skovklædte arealer, som kyllingerne har adgang til hele dagen, året rundt.
Det er godt for miljøet for en hektar kan lagre 2, 35 tons CO2 om året.

 

Begrænsning af CO2-belastningen

Afstanden mellem gården og slagteriet skal være under 100 km. Det er et ufravigeligt krav. Ikke mere end 3 timers kørsel, sådan er det!

ENERGIEFFECTIVISERING

Label Rouge certificerede fjerkræopdrættere investerer i mere og mere energieffektive løsninger til staldene. Bedre isolering eller tætning af bygningerne, vandmålere, modernisering af varmekilder, der sparer propan, brug af automatisering… alle løsninger som er med til at bevare planeten samtidig med at de sparer penge.

BEVARING AF LOKALE RACER

Label Rouge har, siden oprettelsen i 1960’erne været med til at bevare mange af ​​de lokale racer, hvoraf nogle har været truet af udryddelse. Gul nøgenhalset kylling fra Landes, Géline fra Loué, Sort kylling fra Bourgogne og Challans, Géline fra Touraine… er alle racer som trives på friland. De vokser langsomt, de er robuste og kødkvaliteten er helt i top.

DE SAMFUNDSMÆSSIGE FORDELE

.

PRIORITERING AF DYREVELFÆRD

Hvert trin i Label Rouge-opdræt respekterer principperne for dyrevelfærd.
Om dagen er kyllingerne ude i det fri. Træer og buske beskytter dem mod sol, vind og rovfugle.
Om natten vender de tilbage til hønsehusene, hvor de hviler og sover i små rum på et leje af halm, som tit og ofte også kommer fra gården. Der må højest være 11 kyllinger/m2 på en Label Rouge certificeret gård.

Opdrætstiden for Label Rouge frilandskyllinger er længere.

Opdrætstiden afhænger af racen. Under alle omstændigheder er den lang, minimum 81 dage for kyllinger; 94 dage minimum for perlehøns.

TOPKVALITET OG MEGET MERE END ORD

Al produktion af fritgående Label Rouge fjerkræ følger strenge specifikationer, der er blåstemplet af den franske stat. Det er garantien for topkvalitet, også når det gælder kyllingens smag.
Disse specifikationer garanterer også produktets sporbarhed: I tråd med Label Rouge certificeringens fokus på transparens, finder du oplysninger om fjerkræets oprindelse på pakningens etiket.

LABEL ROUGE, GODT FOR ØKONOMIEN

.

DET ER GODT FOR LOKALOMRÅDET…

Der 6.000 Label Rouge fjerkræfarme med frilandskyllinger fordelt over hele Frankrig. Det er landbrug i menneskelig størrelse, der bidrager fuldt og helt til den lokale økonomi. De ryster liv i ​​landdistrikterne og regionernes navne indgår ofte i en del af navnet på kyllingen: Janzé, Landes, Loué, Argoat, Challans, Licques, Auvergne, Le Gers, Alsace, Normandiet…

LABEL ROUGE SKABER ARBEJDSPLADSER!

En Label Rouge kyllingeopdrætter skaber op til 2 fuldtidsjob (udover sit eget). Stillinger, der ikke kan flyttes og som ligger i alle Frankrigs landområder.