Label Rouge

Label Rouge, som ofte efterlignes, men aldrig er det samme…, er et officielt logo, som garanterer produkternes uovertrufne kvalitet. Både med hensyn til smag og tekstur er Label Rouge fjerkræ og æg unikke. Hvordan har man opnået dette niveau? For alle produktionstrin gælder strenge produktionskrav, der er særligt krævende i forhold til dyrevelfærd.

VELFÆRD

De fritgående Label Rouge fjerkræ har året rundt dagligt adgang til store træbeplantede og skyggefulde arealer. Uanset race tilbringer de natten i en bygning med luger, hvor et maksimalt antal fjerkræ ikke må overskrides. Inde i bygningen er der halmstrøelse på gulvet og/eller riste, hvis opdrætteren har ænder.

EN KNOWHOW, ET ENGAGEMENT

Til daglig sørger opdrætterne af Label Rouge frilandsfjerkræ for deres dyr og sikrer sig, at de har et godt helbred. Disse kvinders og mænds engagement er mere end et simpelt løfte. Deres engagement viser sig ved, at de fastsatte produktionskrav overholdes. Det tjekkes ved både interne og eksterne kontrolbesøg (udført af en uafhængig certifikationsorganisme, som er godkendt af de franske myndigheder).

LABEL ROUGE, DET BÆREDYGTIGE OPDRÆT

Opdrætterne af Label Rouge fjerkræ driver bæredygtigt landbrug. De benytter kun sundt og naturligt foder til deres dyr. Til fjerkræets pleje foretrækker de fytoterapi, æteriske olier, homøopati eller alle andre alternative produkter.

 

I ÅR TALER VI OM DYREVELFÆRD

Dyrevelfærd er en af grundpillerne i vores opdrætsmetoder. Det betyder nøje overholdelse af strikse regler for dyrevelfærd og regelmæssing kontrol. Lad os tale om dyrevelfærd i praksis hos Label Rouge fjerkræ.

Dyrevelfærd og opdræt af Label Rouge fjerkræ er for det første et spørgsmål om plads, både indenfor og udenfor. Perlehøner, kyllinger, kalkuner, ænder, vagtler osv. Alle typer Label Rouge fjerkræ har året rundt, hele dagen adgang til træbeplantede og skyggefulde områder. Områder, hvor der minimum skal være 20 træer eller buske, og hvor. hvert dyr disponerer over et passende areal, så det kan udfolde sin naturlige adfærd.
Natten tilbringes på halmstrøelse og/eller riste i bygninger på maximum 400 m². Disse bygninger er indrettet således, at de fritgående Label Rouge fjerkræ har den nødvendige plads i forhold til deres fysiologiske behov. Bygningerne er ventileret og oplyst på naturlig måde ved hjælp af gennemsigtige åbninger.
Dyrevelfærd hos Label Rouge fjerkræ er ligeledes et spørgsmål om lang levetid. Den minimale levetid afhænger af racen. For eksempel er den 81 dage for kyllinger og minimum 94 dage for perlehøner. Hos Label Rouge fjerkræet er de udvalgte racer robuste og langsomt voksende . Det er racer, som er særligt modstandsdygtige mod sygdomme og derfor kun har et begrænset medicinforbrug. I alle tilfælde foretrækker producenterne behandlingsmåder såsom fytoterapi, æteriske olier, homoøpati osv.
Alle disse rutiner, bygningerne samt opdrætternes engagement har altid været faste elementer i vores opdræt og er en garanti for vores produkters høje kvalitet.

>